Gaspakning af fersk fisk

Gaspakning af fisk

Ved brug af kontrolleret atmosfære indenfor fødevareindustrien forstås, at et produkt omgives af eller behandles med en anden gasartssammensætning end den atmosfæriske. Formålet hermed er normalt at udelukke luftens oxygen (ilt), idet oxygen er medvirkende i mange uønskede fødevarenedbrydende processer.

Brug af kontrolleret atmosfære giver derfor mulighed for at opnå længere holdbarhed og bedre kvalitet af fisken. Dette sikrer, at Scanfish kan levere frisk fisk til store dele af Europa, samtidig med at fisken er frisk, når den kommer frem. Gaspakning af fisken giver en holdbarhed på 72 timer.

Scanfish tilbyder gaspakning efter Deres behov!